امور اداری

منشوراخلاقی شهرداری صالحیه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

در راستای اصول اعتقادی مان در رابطه با تکریم انسان ها ،ارج نهادن و ارزش آفرینی برای شهروندان و سازگارتر کردن رفتارهای شغلی مان با انتظارات شهروندان ،منشور اخلاقی کارکنان شهرداری صالحیه به شرح زیر بین همه ما توافق گردید و متعهد به اجرای آن در خدمتگذاری بیشتر به شما هستیم:

۱- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد .

۲- نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود .

۳- راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود .

۴- فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند .

۵-ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و...) صورت گیرد

۶- به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد

۷- اطلاعات لازم جهت انجام خدمت بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد .

۸- انجام وظایف به صورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات شهرداری صورت گیرد .

۹-از مظاهر فساد اداری ، نظیر توصیه ، سفارش ، و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود .

۱۰- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود .

۱1- از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود .

۱2- رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری شود .

۱3- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود .

۱4- از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود .

۱5- تجهیزات و اشیاء به طور دقیق و منظم استقرار یابدبه نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند .

۱6- حسب مورد از وسائل ایمنی استفاده گردد .

۱7- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری جلوگیری شود .

۱8- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود .

19- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد .

۲0- اهداف شهرداری به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد .

۲1- نسبت به حرفه وسازمان مطبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد .

۲2- قوانین و مقررات شهرداری صالحیه به طور دقیق رعایت شود .

۲3- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری شود .

 

(0)لطفا نظر خود را برای ما ارسال کنید

You are here