چشم اندازی روشن برای صالحیه /به زودي شهردار صالحيه معرفي مي‌شود

عضو شوراي اسلامي صالحيه  گفت: به زودي شهردار انتخابي شوراي شهر اسلامي با حکم استاندار تهران معرفي خواهد شد.

به نقل از روزنامه آفرینش مهندس محمد دهقان نيري اظهار داشت: اعضاي شوراي اسلامي صالحيه به دور از هرگونه بحث هاي حاشيه‌اي با يک بررسي دقيق، شهردار اين شهر را از ميان چندين گزينه انتخاب کرد.

وي با اشاره به اينکه در بحث انتخاب شهردار اعضاي شوراي شهر بطور مستقل عمل نموده نيز تصريح کرد: شوراي اسلامي شهر براساس شرح وظايفي که قانون براي آن تعريف نموده درراستاي پيگيري مطالبات کلي شهر و شهروندان قدم برخواهد داشت و انتخاب شهردار نيز اولين گام مثبت اين پارلمان محلي بوده است.

وي با تاکيد بر تعامل و همدلي اعضاي شوراي شهر با کليه مسئولين اجرايي و نظارتي نيز افزود: شوراي شهر صالحيه درراستاي پيشبرد اهداف خود اتحاد و همدلي را در راه رسيدن به توفيقات ارزشمند در دستور کارخود قرار داده است و دراين خصوص بسيارمصمم وارد شده است

 

 

در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر