همزمان با روز ملی ارتباطات انجام شد :

  • مشاهده در قالب پی دی اف

شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

پرسنل روابط عمومی شهرداری صالحیه درمیان مردم قرار گرفتتند و برنامه های در دستورکار شهرداری و شورای شهررا با اهداء شاخه گلی منعکس نمودند .

 

 

 

 

بر اساس این گزارش، پرسنل روابط عمومی شهرداری صالحیه همزمان با روز ملی ارتباطات،با حضور در میان مردم با اهداء شاخه گلی عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر را منعکس نمودند .

این فرایند که براساس سیاق هفتگانه این واحد انجام می گیرد،شامل گزارش نشریات و بروشورهای مناسبتی است .
اصغر علیزاده مدیر روابط عمومی شهرداری صالحیه در همین راستا می گوید :
برخورداری مجموعه از روابط عمومی مثمر با بازدهی مناسب،معلول ارتباط فعال و نوآور با شهروندان است .
وی حضور در میان شهروندان و انعکاس شفاهی عملکرد خدمتگزارانشان در مسند شهرداری و شورای شهر را نمونه آشکاری از مردم سالاری دینی توصیف می کند و می گوید :
بذر امید حاصل تعامل بهینه روابط عمومی با شهروندان است که قطعا روزی به درختی تناور از اعتماد بلند شهروندان به مسئولین تبدیل می شود .


در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر

You are here