باز پیرائی عرصه های عمومی شهر ادامه دارد :

دوشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۷

گلکاری اساسی در پارک لاله انجام شد.

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، در ادامه باز پیرائی عرصه های عمومی شهر، واحد فضای سبز عملیات بازپیرائی و گلکاری اساسی پارک لاله را در تاریخ ۹۷/۳/۶ انجام داد.

واحد فضای سبز با اعلام این خبر گفت:

در راستای
جان بخشیدن به پارک ها با توجه به پیش بینی بسترهای فصلی کاری در سطح فضای سبز، توسعه فضای سبز، تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش، زیباسازی محیط شهری و استفاده بهینه از فضاهای موجود، عملیات گلکاری و بازپیرایی در پارک لاله انجام شد.

گفتنی است بازپیرائی و نگهداری عرصه های سبز در فضاهای عمومی بطور مستمر و با برنامه ریزی انجام می شود.


در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر