پاکسازی صد و شانزدهمین پلاک معارض در محور شهید نقاوت صالحیه

پنجشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

شهرداری صالحیه طی توافق قانونی، یک پلاک دیگر را برای توسعه مسیرهای دسترسی به عقب راند.

 

 

 

 

 

بر اساس این گزارش ، شهرداری صالحیه طی توافق قانونی، صد و شانزدهمین پلاک معارض در محور شهید نقاوت را برای توسعه مسیرهای دسترسی به عقب راند.

این اقدام که بمنظور تعریض و بازگشایی محور نقاوت، بهبود حمل و نقل درون شهری و تنزیل بار ترافیکی محدوده صورت گرفته است از چهار سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد .

انتظام بافت شهری و ایمن سازی نقاط کور و خطرساز از اهداف دیگر این اقدام است .در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر