آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

تعداد آرا:
22

اولین رای:
شنبه ، ۲ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۲:۱۸

آخرین رای:
يكشنبه ، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ، ۱۳:۵۳

آیا از عملکرد شهرداری صالحیه در عمران و آبادانی شهر رضایت دارید؟

Hits Percent Graph
بله
15 68.2%
خیر
7 31.8%
You are here