روزشمار/ولادت حضرت امام محمدباقر(ع)

اولین روز از ماه پرفضلیت رجب المرجب مصادف است با ولادت پنجمین امام همام جهان تشیع حضرت امام محمد باقر(ع)

https://telegram.me/salehiyeh1

 

 

 

 

 

در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر