خط کشی معابر شهری بمنظور افزایش امنیت شهروندان صالحیه

خط کشی معابر شهری بمنظور افزایش امنیت شهروندان صالحیهبه گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه- خط کشی راه ها و معابر شهری از جمله عواملی است که نقش بسزایی در کاهش صدمات و خسارات ترافیکی داشته و باعث افزایش امنیت شهروندان و برقراری نظم می شود.

 

در همین راستا مهندس قربانی شهردارصالحیه افزود: با توجه اجرای روکش اسفالت در بلوار سی متری ولیعصر(ع)و نیاز به تسهیل امور عبور و مرور شهروندان و برقراری نظم ترافیکی در شهر خط کشی معابر و نصب علائم مورد نیاز را در دستور کار شهرداری قرار دادند.

به گفته این مدیر شهری نزدیک به دو هفته است که خط کشی معابر و نصب علائم توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهرصالحیه آغاز شده و این روزها کم کم به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

شایان ذکر است سازمان حمل و نقل همگانی شهرصالحیه در این مدت علاوه بر ایجاد خط کشی های جدید ،رنگ امیزی مجدد خط کشی های قدیمی را نیز در دستور کار خود قرار داده است و میخ های شب رنگ (چشم گربه ای) را به منظور افزایش دید در شب رانندگان نصب کند.