تخریب یک پلاک معارض دیگر در خیابان نقاوت

پنج شنبه،29مهر1395


واحد امانی شهرداری صالحیه از تخریب یک پلاک معارض دیگر در خیابان نقاوت،نبش تیر یکم خبر داد .


براساس این گزارش،بمنظور تعریض خیابان نقاوت و بهبود دسترسی ساکنین،تخریب پلاک معارض نبش کوچه یک تیر انجام شد .

 

در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر