جوابیه


(تحلیلـی غلـط از تـدبیـری درست)


 

 

 

پاسخی بر خبر تحلیلی نشریه ...... مبنی بر انتخاب شهردار صالحیه

انتخاب سریع و معرفی شهردار صالحیه از سوی شورای اسلامی ظاهرا بیش از اینکه به سود مردم فهیم شهر صالحیه باشد ، دوست و همکار خبرنگارمان را منتفع می سازد .

آنطور که از مطالب مندرج در شماره........نشریه ............... بر می آید،بواسطه هشدارهای مداوم و تهدیدهای مکرر ایشان به شورای اسلامی صالحیه ، اعضای شورا متاثر از این هشدارها سرانجام گره انتخاب شهردار را برای شهر صالحیه به اکراه باز نمودند و از نوع نگارش اینگونه استنباط می گردد که اگر هشدارها و تهدیدها نبود ، چه بسا شهردار برای صالحیه انتخاب نمی شد . این توهم خبری همزمان با معرفی شهردار جدید توسط شورای اسلامی در نشریه مورد نظر به چاپ رسید و قصد القا این مطلب را به خواننده دارد که هشدارها و تهدیدهای پیام گلستان موجب انتخاب شهردار صالحیه گردیده است و شاید اگر پاسخی به این توهمات داده نشود در آینده شاهد مطالبی از این دست باشیم که با هشدارها و تهدیدهای یک خبرنگار در نشریه ... رییس فلان اداره، بخشدار فلان بخش و یا حتی فرماندار فلان شهرستان عزل، منصوب و یا عوض شده و مسئولین ذیربط تصمیم خود را در گرو تحلیل ایشان می دانند .

در اینکه رسالت یک نشریه امانتداری در خبر-انتقاد سازنده و تحلیل منطقی از وقایع و هشدارعواقب احتمالی با رعایت حقوق طرف مقابل باشد،هیچ شکی نیست ولی نادیده گرفتن دلائل و نیز عدم اطلاع از خواست مردم و نیازهای ضروری شهر، همچنین تلاش مداوم اعضای شورا در بررسی موشکافانه برنامه های داوطلبین مدیریت شهری نوعی بی انصافی مطبوعاتی نسبت به زحمات خدمتگزارانی است که احترام به خواست مردم را سرلوحه تدابیر خود قرار داده و دقیقا به همین دلیل در تایید شهردار انتخابی خود که مورد وثوق مردم فهیم شهر صالحیه بود اصرار می ورزیدند و این مهم را نه تنها فرصت سوزی نمی دانند بلکه فرصت سازی مناسبی برای وحدت و همدلی مردم و مسئولین شهری در راستای عمران و آبادانی تلقی مینمایند.

شورای اسلامی شهر صالحیه به لطف خداوند و عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج)، بجز مردم مومن و ولایتمدار شهر صالحیه ، خود را وامدار و مدیون و یا مرعوب هیچ شخص یا نشریه ای ندانسته و همواره ضمن حفظ استقلال فکر و عمل خود از نقد منصفانه و تحلیل جامع و صادقانه استقبال کرده ، از نشریات وزین و شریف شهرستان تقاضا داریم با تحلیل های غلط و یکسویه و بعضا مغرضانه ، تدابیر صحیح و آینده نگری های دلسوزانه مسئولین و شوراهای اسلامی شهرستان را زیر سئوال نبرید.

بسی فرصتهای خدمت که در مقام پاسخگوئی به تحلیلهای غلط سوخت . تدبیر و اعتدال تنها مختص دولتمردان نیست!

شایسته است همه و درهر کجا به آن توجه نماییم.

 

در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر