عملیات کاترزنی جهت آماده سازی آسفالت ورودی خیابان شهید بختیاری

شنبه ،  ۳۰ ارديبهشت  ماه ۱۳۹۶

عملیات کاترزنی جهت آماده سازی آسفالت ورودی خیابان شهید بختیاری آغاز شد.

 

بر اساس همین گزارش با همت واحد امانی بمنظور آماده سازی جهت آسفالت عملیات کاترزنی در ابتدای خیابان شهید بختیاری آغاز شد.

در رابطه با این مطلب نظر دهید

از ارسال شماره تماس در اینجا اجتناب کنید

Security code
تصویر دیگر